Captive Nätverksträff – förberedelse inför Solvens II

28nov

Mötet följer upp på dialogen med Finansinspektionen där Edward Akhras under seminariet med Commercial Risk Europe den 20 november gav direkt återkoppling på SWERMA’s brev. Dessutom får vi höra Aon och Marsh syn på hur adminstrationen och governance-strukturen kommer att ändras vid implementeringen av Solvens 2. Inom ramen för  det ämnet kommer också möjligheten till gemensamma avtalsmallar och ramar för riktlinjer diskuteras. Vi kommer också att diskutera utbildning för att uppfylla kravet om ”Fit and proper” för captivens styrelser.

Plats: SCA, Klarabergsviadukten 63
Tid: Torsdagen 28/11, kl 14:00-17:00
Ämne: Förberedelse inför Solvens II
Föreläsare:
Martin Persson, Aon Global Risk Consulting

Presentationen kommer att kort behandla de tre pelarna i Solvens II-regelverket utifrån följande kriterier:
1. Nuvarande läge
2. Resultat från tidigare studier
3. Sätt att förbereda
Målet är att vi gemensamt hittar den pragmatiska vägen som förenar de kommande kraven med nytta.

Karl Ove Andersson, Marsh

Thomas Hallqvist, Vattenfall Insurance

Om processen kring framtagandet av ett riskregister inom Vattenfall.

Nätverksmöte enbart för Krets 1, Risk Managers / Logga in först och anmäl dig sedan!

Plats

SCA
Adress: Klarabergsviadukten 63
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.

Bifogade dokument