2019-10-03   08:00 - 10:30   Stockholm

Nätverksmöte/Seminarium

Henric Gard startade sin karriär inom försäkringsindustrin 1989 efter avslutad jur kand examen från Uppsala Universitet. Förutom 4,5 år i koncernledningen för sjöförsäkringsbolaget och P&I klubben The Swedish Club har han arbetat inom försäkringsmäkleri som mäklare med inriktning på tung och komplex processindustri i mer än 20 år. Henric har genom åren byggt upp ett mycket stort kontaktnät med såväl lokala som internationella direkt- såväl som återförsäkringsbolag och varit involverad i några av de största processindustriskadorna i Norden. Henric leder idag Aons Specialty Practice för oljerelaterade energirisker inom EMEA.

Sammanfattning föredrag
Efter en lång period av en mjuk försäkringsmarknad ser nu spelplanen annorlunda ut och dagens försäkringsmarknad befinner sig i en mycket snabb förändringsfas – kapaciteter används betydligt mer sparsamt, villkor och priser stramas åt. Vad driver dessa förändringar? Hur ser trenderna ut? Vad kan större industribolag förvänta sig? Vad finns det för alternativ och hur kan Risk Managers agera inför kommande förnyelser?

Plats: Aon, Stockholm
Datum: 3 oktober, 2019
Tid: 08:30 – 10:30, frukost serveras från 8:00

Logga in för att boka en plats!