2013-10-08   15:00 - 18:00   Stockholm

Nätverksmöte/Seminarium

ERM

Riskhantering i det mjuka landskapet – områden man kanske inte tänker på

God riskhantering bidrar till måluppfyllnad och riskbalans. Men hur möter verksamheten de mjuka och ibland ”immateriella” frågorna när det gäller att skapa och utveckla lojalitet, förtroende, god etik och gemensam värdegrund?

Stefan Öhlund, fn marknadschef på bolaget Ekelöw, belyser och tar en dialog om hur man utvecklar god metodik för riskhantering av mjuka faktorer som kan bidra till  ”verklig trygghet” för beslutsfattare. Stefan har bland annat föreläst om detta tema på Folk och Försvars konferens i Åre.

Mycket välkomna till att lyssna på på denna föreläsning om detta svåra, men komplicerade tema, som många av oss brottas med hur det bäst skall hanteras.

Platsen är som vanligt på KPMG, Tegelbacken 4 och vi startar kl 15.00.