Fokusområde ERM med Annette Schütt Fiig från Novo Nordisk i Danmark

6nov

Vi har en förändring att informera om för den 6 november.

Tyvärr måste Hans Lässö från Lego i Danmark lämna återbud till oss. Hans vill gärna komma vid ett nytt tillfälle till oss.

Det glädjande är att vi i stället får besök av Annette Schütt Fiig, Director Risk Office, på Novo Nordisk A/S i Danmark.

Annette kommer att tala om Risk Management i Novo Nordisk rent generellt med tonvikt på hur de söker blottlägga uppkommande risker för att se om dessa också  kan omvandlas till möjligheter.

Annette Schütt Fiig kommer i denna månad att föreläsa i ämnet på  Conference Board i Chicago.

Novo Nordisk är idag Nordens högst värderade företag på börsen med ett kursppgång i år på 40%!  2011 hade Novo Nordisk en försäljning på drygt DKK 66miljarder i 180 länder och ca 32000 anställda i 74 länder. Novo Nordisk är ett läkemedelsföretag, som är världsledande i dabetesbehandling.

Vi detta tillfälle kommer också SWERMA:s hela styrelse att närvara.

Ta detta tillfälle att lyssna på detta intressanta föredrag och att träffa Swermas styrelse och andra medlemmar!

Vår värd på platsen kommer att vara Ken Henningson på IF i Malmö.

Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.