Nätverksträff – tema ledningsprocessen

12maj

Internrevisorerna, Nätverk i Syd, inbjuder SWERMAs medlemmar till nätverksträff den 12 maj med tema ledningsprocessen

Vi är mycket glada att välkomna en inspirerande föredragshållare Fredrik Kjellberg Mannheimer från Stratecute att föreläsa om granskning och utvärdering av ledningsprocesser. Denna eftermiddag kommer ge dig inblickar för att utveckla och skapa värde och nytta för din funktion.

Mätningar visar att ledningsprocessen avgör 60% av organisationens värde/nytta för huvudmän och kunder – en process som du som verkar inom revisions, risk eller compliance behöver förhålla dig till.

Denna eftermiddag kommer att ge dig en djupare förståelse för organisationens ledningsprocess.

Cirkatider:
14:00 Samling
14:15-15:00 Del 1 – Utvärdering av Ledningsprocessen
15:00-15:10 Bensträckare och Fika
15:10-16.00 Del 2 – Utvärdering av Ledningsprocessen
Ca 16.00- After work och fortsatt nätverkande för de som vill

Vänligen anmäl dig senast måndag den 2 maj.

Om Fredrik Kjellberg Mannheimer

Fredrik är partner på Stratecute Group och Kaplan & Norton Certified Graduate. Fredrik är specialiserad på att hjälpa organisationer att etablera ändamålsenliga processer för planering och uppföljning. Han har varit verksam som projektledare både i Sverige och internationellt inom såväl privat som offentlig sektor. Fredrik har ett speciellt fokus på att granska ledningsprocesser med syfte att definiera och separera grundorsak och dess symptom.

Fredrik har hållit flertalet utbildningar på internrevisionsföreningen i Stockholm och föreläst på GRC dagarna samt Nordic Light 2015.

Varmt välkommen!

Internrevisorerna, Nätverk i Syd

Plats

Transcendent Group, Malmö
Adress: Johannesgatan 2
Malmö
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.