Olof Arwinge och Tristan Davaine presenterar sin nya bok: Optimera Intern styrning och kontroll

29sep

Kostnadsfritt, endast för medlemmar

Kraven på intern styrning och kontroll ökar ständigt. Men hur ska man som ledare balansera risktagande och kostnad för kontroll, och vad bör man tänka på för att optimera den interna kontrollen i sin organisation? Oavsett om det handlar om att åstadkomma kvalitet i redovisning och rapportering, bra regelefterlevnad kopplade till viktiga regelverk eller en effektiv verksamhet där risker hanteras på ett betryggande sätt så krävs nyckelkontroller och andra riskhanteringsåtgärder. Men ofta hör man om organisationer präglade antingen av formalisering, stelbenthet och ängslighet, eller omedvetet risktagande med incidenter som följd. Men rätt utformad är intern kontroll ekonomisk, dynamisk och värdeskapande. Rätt utformad är den en integrerad del av styrmixen i företag och organisationer.

Kursinnehåll

Vid detta seminarium presenterar Olof Arwinge och Tristan Davaine sin nya bok vid namn Optimera intern styrning och kontroll, publicerad av Studentlitteratur. Olof Arwinge är ekonomie doktor och sitter i ledningen av verksamheten Risk & Compliance Consulting vid KPMG i Sverige och har tidigare skrivit ett flertal böcker inom GRC-området. Tristan Davaine är ämnesområdesexpert inom intern kontroll och ansvarig för tjänster inom intern kontroll inom Risk & Compliance Consulting i KPMG i Sverige.

Datum: 29 september 2022
Tid: 15:00 – 17:00
Plats: 7A Posthuset (Vasagatan 28, Rum 202) med efterföljande boksignering och mingel på Vasagatan 7, plan 9.
Bokning sker här

Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Boka dig

Bokning hanteras på en extern webbplats.