Internrevisorernas förening inbjuder medlemmar i SWERMA till träff med tema informationssäkerhet.

3nov

Nätverket i Syd i SWERMA och Internrevisorernas förening inbjuder till nätverksträff den 3 november med tema informationssäkerhet.

Tidpunkt: den 3 november mellan klockan 13.00-16.15
Plats: Lunds universitet. Samling klockan 13.00 utanför entrén till Universitetshuset (vita huset), Paradisgatan 2.
Pris: kostnadsfritt för medlemmar i SWERMA och Internrevisorernas förening

Denna eftermiddag kommer bl.a. att ge dig en insikt i aktuella hot och risker mot skyddet av vår information samt en beskrivning av de risker och krav på hantering av personuppgifter som ställs genom personuppgiftslagen(PuL)

Cirkatider:
13:00 Samling
13:15-14:00 Informationssäkerhet – aktuella hot och risker (Stefan Arnslätt, Transcendent Group)
14:00-14:30 Fika
14:30-15.15 PUL och ny dataskyddsförordning (Anna Nielanger, Transcendent Group)
15:30-16:15 Exposé om Lunds universitet vid universitetsmuseet
16.00- After (net) work och fortsatt nätverkande för de som vill

Vänligen anmäl dig senast fredag den 23 oktober.

Om föredragshållarna
Stefan Arnslätt är specialist inom informationssäkerhet hos Transcendent Group. Han är erfaren revisor och rådgivare inom GRC-området generellt och IT-relaterad riskhantering specifikt. Genom rollen som certifierad IT –revisor (CISA) har Stefan fått inblick i en stor mängd organisationers hot och risker inom IT-området.
Anna Nielanger är en erfaren rådgivare inom informationssäkerhet och regelefterlevnad hos Transcendent Group. Hon har arbetat med både granskning och förbättringsinitiativ i över femton år. Anna har god kännedom om Personuppgiftslagen (PuL) med tillhörande föreskrifter från Datainspektionen och de kommande förändringarna i och med EU:s lagförslag.

Varmt välkommen!

Nätverket i Syd

Plats

Lunds universitet
Adress: Paradisgatan 2
Lund
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.