Extra föreningsstämma den 6 nov kl 14.30

6nov

SWERMAs styrelse kallar till extra föreningsstämma som kommer att hålla i anslutning till ERM nätverksmöte.

Se bifogade kallelse i PDF.

Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.