2012-11-06   14:30 - 15:00  

Inga kategorier är tillgängliga.

Föreningsstämma

SWERMAs styrelse kallar till extra föreningsstämma som kommer att hålla i anslutning till ERM nätverksmöte.

Se bifogade kallelse i PDF.