2015-05-19   15:00 - 16:30   Stockholm

Nätverksmöte/Seminarium

Loss prevention

Tema: ”Nat Cat Exposure Modelling”  

Magnus Willemo från Autoliv delar med sig av sina erfarenheter och funderingar kring Nat Cat Exposure Modelling. Philip Brandl från Swiss Re berättar om sitt arbete inom detta område.
Efter föredraget ges möjlighet till nätverkande.

Plats: Zurich, Linnégatan 5, Stockholm

Mötet är kostnadsfritt och avsett för krets 1: Risk Managers i SWERMA.

PM från mötet bifogas för nedladdning.