”Hemma-hos” besök hos If Skadeförsäkring

12jan

SWERMA

Bästa SWERMA-medlem!

2016 års Gustaf Hamilton stipendiat, Karin Friberg, inbjuder SWERMAs medlemmar till ”hemma-hos” besök hos If Skadeförsäkring på Barks väg 15 i Bergshamra den 12 januari 2017 kl. 17:00-20:00 för att berätta om deras riskhanteringsarbete och hur de tacklar utmaningarna de möter.

Karin Friberg som är chef för Ifs centrala riskhanteringsfunktion har arbetat med riskhanteringsfrågor sedan 2007 och varit ansvarig för implementationen av det nya europeiska solvensregelverket för försäkringsbolag.  Karin kommer att berätta hur riskhanteringen har utvecklats under denna tid, arbetet med att anpassa organisationen till ett nytt regelverk och vilka frågor och utmaningar som kvarstår.  Eva Vide som arbetar som Operational Risk and Quality Manager och är en av de riskkoordinatorer som arbetar inom Ifs affärsområden kommer att ge en inblick i hur riskhantering mer praktiskt tillämpas och blir en integrerad del av verksamheten.  Ken Henningson, chef för Risk Management Sverige och International kommer vidare att ge en bild av hur det arbete som riskingenjörer gör hos kunder också länkar till det interna riskarbetet inom If.

Karin började på If 1999 när If bildades. Karin är medlem i Ifs koncernledning.

Eva har sedan 2007 arbetat utifrån ett risk- och intern kontrollperspektiv med kvalitet och processutveckling inom flera affärsområden på If. Under de tre senaste åren har Eva arbetat inom affärsområdet Industri.

Ken har sedan 2006 arbetat med Risk Management Services och Marknad/utveckling inom affärsområde Industri på If. Under de tre senaste åren har Ken varit chef för Ifs RM services i Sverige och vår Internationella organisation.

Vänligen anmäl dig till besöket senast den 30 december 2016 på denna sida.

Varmt välkomna!

SWERMAs styrelse

Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.