VD och styrelseansvar skadeanalys – AIG webinar

27apr

 

VD och styrelseansvar skadeanalys

Datum: 27 april, 2021
Tid: 08:30 – 09:30
Book: no later than 16:00, April 26

I takt med att affärsklimatet förändras ställs även större krav på företagsledares kompetens och kunskap om regelverken för den verksamhet de är satta att leda. Hur förbereder man sig för oväntade scenarion och hur ska man agera i de fall då krav framställs? Ta del av aktuella skadeexempel från AIG:s skadeexperter samt vägledning kring vad man bör tänka på vid en VDS skada.

Jenny Lindbrandt

Financial Lines Major Loss Claims Adjuster, AIG

Jenny har en juristexamen från Stockholms universitet och har arbetat som skadereglerare på AIG sedan 2009. Jenny hanterar Financial Lines skador, vilka bland andra innefatta VD- och styrelseansvar, professionsansvar, cyber, anställningsrelaterade krav och förmögenhetsbrott. Jenny fokuserar på större skador och har djup expertis och bred erfarenhet av att hantera olika typer av VD-och styrelseansvarsskador.

Alexander Osbjer

Complex Claims Adjuster, AIG

Juristexamen 2015 från Stockholms universitet. Arbetat som förmedlare på Aon med inriktning VD-/styrelseansvar samt skadejurist på konsultföretag. Complex claims adjuster på AIG sedan 2020.

 

 

Olof Brunsson

Senior Underwriter, Financial Lines, AIG

Tidigare Financial Lines Underwriter i 7 år hos RiskPoint med fokus på VDS. I nuvarande roll hos AIG sedan 2020. Master of Science, Economics, Lunds Universitet

Plats

Ingen plats
Adress: Online
Karta: Karta Otillgänglig

Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.