Årets händelse är Risk Forum, en heldagskonferens som SWERMA arrangerar i Stockholm. Risk Forum är mycket populärt och deltagarantalet stiger för varje år.

Det är givande föreläsningar inom aktuella ämnen och trender, internationell utblick med FERMA, inspiration och nätverkande. Under dagen delas även Gustav Hamiltons RM-stipendium ut. På programmet brukar också en presentation av den vinnande uppsatsen i årets uppsatstävling som SWERMAs studentforum arrangerar. Innan öppnandet av konferensen äger SWERMAs årsmöte rum.