”How to build trust”

, Inlagd av: Lennart Mogren

Kategoriserad i: Seminarium

Risk management, riskhantering och förtroendeskapande riskkommunikation.

Föreläsning av professor Ragnar Löfstedt om förtroendeskapande riskkommunikation på IFU, en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.