Kritiska beroenden och viktiga samhällsfunktioner, seminarium den 28 november

Som en del i ramforskningsprogrammet PRIVAD, vilket finansieras av MSB, kommer Lunds universitet att anordna ett seminarium om kritiska beroenden och viktiga samhällsfunktioner.

Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm
Datum: 28/11
Tid: 10.00 – 15.15

Seminariet är kostnadsfritt, men för deltagande krävs anmälan till Ann Bruhn

(ann.bruhn@brand.lth.se, 046-2227360, senast den 22/11.

Anmälan är bindande.

Välkommen!