Finansinspektionen informerar om Solvens 2

Finansinspektionen anordnar ett seminarium angående Solvens II. Se länk.

http://www.fi.se/Tillsyn/Presentationer1/FI-forum/Listan/FI-forum-Eiopas-riktlinjer-infor-Solvens-2/

Finansinspektionen anordnar ett seminarium för information om Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopas, förlag till riktlinjer om förberedelse inför Solvens 2. De områden som omfattas av riktlinjerna är:

  • Företagsstyrning
  • Företagens egna risk- och solvensbedömningar
  • Inrapportering till tillsynsmyndigheter
  • Förhandsgranskning av interna modeller

På grund av det stora intresset finns det två datum att välja på; samma information kommer att lämnas på respektive seminarium.

Seminariet riktar sig till de försäkringsföretag som kommer att omfattas av Solvens 2.

Datum och tid
Torsdagen den 16 maj eller fredagen den 17 maj
Klockan 14.00–16.00
Registrering från 13.30

Plats
Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm.

Anmälan
Till eiopagl@fi.se. Senast den 13 maj