SWERMA är intresseföreningen för dig som arbetar med risk management, försäkring, loss prevention, compliance etc. inom näringsliv eller offentlig sektor, på försäkringsbolag eller som försäkringsförmedlare.


Läs mer om SWERMA

RISK FORUM 2020 – SAVE THE DATE: 19 MARS!

Aktuellt
Kalender

Risk Forum 2020 - A New Horizon

Risk Forum 2020 innehåller föreläsningar inom aktuella ämnen och trender, internationell utblick med FERMA, inspiration och goda möjligheter till nätverkande.

mar 2020 19


Våra partners