Diplomerad Risk Manager

31maj

Fakta:

Nästa programstart:
2017-05-31
31 maj-2 juni + 13-15 juni
Ort:
Stockholm
Datum:
31 maj – 15 juni 2017
Språk:
Svenska
Pris:
48 000 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 15% rabatt på ordinarie kurspris. Gå gärna in på
www.swerma.se för ansökan om medlemskap.

Anmälan och kontakt

Kursen Diplomerad Risk Manager är för första gången i år också en del av utbildningspaketet som rekommenderas av SWERMA inför den internationella Risk Manager-certifieringen RIMAP tillhandhållen av FERMA.  

Programmet ger en bred och gedigen bas för att utveckla ett fungerande riskramverk i olika typer av organisationer. Programmet belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har, ger en insikt kring best practice inom riskhantering och verksamhetsstyrning samt problematiserar kring olika utmaningar man kan stöta på.  Erfarenhetsutbyte och interaktiva övningar ger en extra dimension till programinnehållet.

Programmet omfattar sex dagar där de första tre utgör basen och de avslutande tre fokuserar på praktisk riskhantering, best practice och övningar. Innehållet kan delas upp i fem kategorier: verksamhetsstyrning, ramverk och standarder, riskaspekter, riskkommunikation och riskhantering. Lärandeprocessen omfattar förstudier, hemuppgifter, föreläsningar och diskussioner.

Mål och resultat
Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget. Programmet omfattar allt från rena verksamhetsstyrningsfrågor och regelverk till organisering av riskfunktionen inklusive best practice för implementering. Vi ger deltagarna en stabil kunskapsbas och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

För vem?
Programmet passar såväl privat som offentlig sektor. Viktiga målgrupper är risk managers, men även CFO, CRO, controllers, jurister, compliance officers och ansvariga för revision är lämpade att delta. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha arbetat med riskhanteringsfrågor i ett par år.

Plats

Executive Conference Center IFL
Adress: Sveavägen 63
Stockholm
Karta:


Boka dig

Bokning hanteras på en extern webbplats.