Finansiell riskhantering

8nov

Datum: 08 – 09 november 2018
Ort: Stockholm
Pris: 16 500 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 15% rabatt på kurspriset.
Gå gärna in på
www.swerma.se för ansökan om medlemskap.

Utbildningen ger en genomgång av kvantitativ analys och beräkningsmodeller för bedömning och värdering av finansiell risk.
Målet är att deltagarna dels ska få en teoretisk grund kring finansiell riskberäkning men även att de ska få en användbara och praktiska metoder för bedömning och värdering av risk. Utbildningen är också ett bra komplement för personer som har för avsikt att genomgå FERMAs certifieringstest för internationella risk managers och kan studeras i kombination med andra utbildningar.

Innehåll

Begreppet finansiell risk och beräkningsmetoder
Statistik och portföljrisk
Marknadsrisk, kreditrisk, motpartsrisk
Likviditetsrisk
Operativ risk – definitioner, mätning och hantering.
Value at risk
Stresstesting
Regelverk och lagkrav
Intern styrning och kontroll
Operationell risk
Kapitaltäckning

För vem

Risk Managers och andra som har behov av fördjupning i finansiell riskhantering

Läs mera om kursen Finansiell riskhantering här, där du också kan anmäla dig.

Kursen är en av två olika inriktningar av Påbyggnad på Diplomerad Risk Manager.

Den andra inriktningen är Försäkring och risktransferering.

 

Plats

City Life Conference Center
Adress: Sveavägen 63
Stockholm
Karta:


Boka dig

Bokning hanteras på en extern webbplats.