Uppsatstävling, arkiv tidigare vinnare

2015 års studentuppsatstävling i ämnet riskhantering är avgjord.

2015 års vinnare av uppsatstävlingen:

Första pris
Författare: Amanda Löfgren & Linda Lundin, Handelshögskolan i Stockholm
Titel: Det etiska ledarskapets roll i kampen mot korruption

Andra pris
Björn Arvidsson, Lunds Tekniska Högskola
Titel: Development of a method for studying cascading effects between critical infrastructures

Tredje pris
Ove Hagelstedt, Lunds Tekniska Högskola
Titel: Dynamisk simulering för att förbättra hanteringen av järnvägsstörningar

2016 års studentuppsatstävling beräknas dra igång under sen vår. Mer information om denna kommer.

För vidare information var vänlig skriv till student@swerma.se.

2014 års vinnare av uppsatstävlingen:

Första pris
Författare: Einar Améen och Axel Andersson, Lunds Tekniska Högskola
Titel:
 Beroendeanalys ur ett flödesperspektiv – Utveckling av analysverktyg

Delat andra pris
Författare: Mathias Lööf och Leo Kardell, Lunds Tekniska Högskola
Titel:
 QRA with respect to domino effects and property damage

Författare: Julia Strandberg, Göteborgs universitet
Titel:
 Intern kriskommunikation – hur blir den meningsskapande?

Författare: Christina Jonsson och Tove Simonsson, Mittuniversitetet
Titel:
Vad är civilt försvar? – ”Du borde inte ens behöva ställa frågan va?”