Uppsatstävling arkiv

Här hittar du tidigare vinnares bidrag till SWERMAs uppsatstävling för studenter:

 

2019 års vinnare av uppsatstävlingen:

Författare: Louise Ekvall & Erik Nilsson, Lunds Universitet
Titel Samma riskkällor – olika processer: En studie om hur skydd mot olyckor och extraordinära händelser integreras i kommunala planprocesser”.

2018 års vinnare av uppsatstävlingen:

Första pris
Författare: Elsa Axelsdottir & Rasmus Jonason Bjärenstam, Lunds Tekniska Högskola.
Titel ”Critical Infrastructure Resilience”

Andra pris
Författare: Christina Åqvist, Linköpings Universitet.
Titel ”Redovisning av korruptionsrisker i statligt ägda företag”

Tredje pris
Författare: Daniel Gleisner & Hanna Lundgren, Högskolan Kristianstad.
Titel ”Din tid är nu”

2017 års vinnare av uppsatstävlingen:

Första pris
Författare: Cesar Dahlin och Robert Brandt från Stockholm Business School/Stockholms Universitet.
Titel: The Value of Enterprise Risk Management

2016 års vinnare av uppsatstävlingen:

Första pris
Författare:Josephine Ewerbring & Fredrik Klingvall,Lunds Universitet
Titel: Enterprise Risk Management – The usage of COSOs framework in recently publicly listed Swedish companies

Andra pris
Jessica Andersson & Tuulikki Vilo, Uppsala Universitet
Titel: How do internal auditors become comfortable in their role within Risk Management

Tredje pris
Annah Håkansson & Andrea Pettersson, Lunds Tekniska Högskola
Titel: Action research study of an initiated cross-industry collaboration

 

2015 års vinnare av uppsatstävlingen:

Första pris
Författare: Amanda Löfgren & Linda Lundin, Handelshögskolan i Stockholm
Titel: Det etiska ledarskapets roll i kampen mot korruption

Andra pris
Björn Arvidsson, Lunds Tekniska Högskola
Titel: Development of a method for studying cascading effects between critical infrastructures

Tredje pris
Ove Hagelstedt, Lunds Tekniska Högskola
Titel: Dynamisk simulering för att förbättra hanteringen av järnvägsstörningar

 

2014 års vinnare av uppsatstävlingen:

Första pris
Författare: Einar Améen och Axel Andersson, Lunds Tekniska Högskola
Titel:
 Beroendeanalys ur ett flödesperspektiv – Utveckling av analysverktyg

Delat andra pris
Författare: Mathias Lööf och Leo Kardell, Lunds Tekniska Högskola
Titel:
 QRA with respect to domino effects and property damage

Författare: Julia Strandberg, Göteborgs universitet
Titel:
 Intern kriskommunikation – hur blir den meningsskapande?

Författare: Christina Jonsson och Tove Simonsson, Mittuniversitetet
Titel:
Vad är civilt försvar? – ”Du borde inte ens behöva ställa frågan va?”