Om Swerma

SWERMA har som mål att vara den ledande intresseföreningen för alla som ägnar sig åt Risk Management (riskhantering på svenska) i Sverige. Vi ser riskhantering som de samordnade och koordinerade aktiviteter som en organisation använder för att styra och kontrollera sin exponering för risk, oberoende av om det kallas Enterprise Risk Management, Business Continuity Management, Compliance eller liknande.

SWERMA har som mål att vara den ledande intresseföreningen för alla som ägnar sig åt Risk Management (riskhantering på svenska) i Sverige. Vi ser riskhantering som de samordnade och koordinerade aktiviteter som en organisation använder för att styra och kontrollera sin exponering för risk, oberoende av om det kallas Enterprise Risk Management, Business Continuity Management, Compliance eller liknande.

SWERMA har som mål att vara den ledande intresseföreningen för alla som ägnar sig åt Risk Management (riskhantering på svenska) i Sverige. Vi ser riskhantering som de samordnade och koordinerade aktiviteter som en organisation använder för att styra och kontrollera sin exponering för risk, oberoende av om det kallas Enterprise Risk Management, Business Continuity Management, Compliance eller liknande.