Styrelsen

Ledamot

Funktion

Ansvarsområde

Organisation/Företag

Niclas Nelson

Ordförande

Gustav Hamiltons RM-stipendie, Marknadsföring/ medlemsvärvning, Kansli, Medlemsregister, FERMA

Gränges AB

Ulrika Lilliehöök

Vice ordförande

Studenter och Uppsatstävling

Aon Sweden AB

Alessandro Ingrao

Kassör

Captive/Försäkring/Solvens II

Ericsson AB

Christina Wiklund

Ledamot

Utbildning inkl. Certifieringsprogrammet, GRC-dagarna

If Skadeförsäkring

Athina Pehrman

Ledamot

Risk Forum, Captive/Försäkring/Solvens II Nynas AB
Sofia Hidén

Ledamot

Sponsorer, Risk Forum

BillerudKorsnäs AB

Alexander Hansén

Ledamot

Web/IT, GRC-dagarna, Risk Forum

H&M Hennes & Mauritz

Janina Helenius Bylander

Ledamot

Risk Forum, ERM/Loss Prevention

Essity Aktiebolag

Lars G Stenblom

Ledamot

ERM/Loss Prevention

Trelleborg AB

 

SWERMAs styrelse väljs av årsstämman i enlighet med förslag från Valberedningen. Ledamöterna väljs på två år och kan sitta i maximalt fyra år, om man inte väljs till ordförande eller vice ordförande, då maxtiden är åtta år. Ordföranden ska vara från kategorin Risk Manager.

Valberedningen

Valberedningen består av följande personer under 2018:
Fredrik Finnman, Ordförande, Sandvik AB
Anders Belin, Stockholmsregionens Försäkring AB
Heléne Lundborg-Steinsaphir, If skadeförsäkring

Styrelsemöten

Styrelsen samlas vanligtvis cirka nio gånger per år.