Styrelsen

Ledamot

Funktion

Ansvarsområde

Organisation/Företag

Niclas Nelson

Ordförande samt kassör

Gustav Hamiltons RM-stipendie, Marknadsföring/ medlemsvärvning, Kansli, Medlemsregister

Gränges AB

Ulrika Lilliehöök

Vice ordförande

Studenter och Uppsatstävling

Aon Sweden AB

Sofia Hidén

Ledamot

Sponsorer, ERM/Loss Prevention

BillerudKorsnäs AB

Christina Wiklund

Ledamot

Utbildning inkl. Certifieringsprogrammet, Risk Forum

 If Skadeförsäkring AB

Athina Pehrman

Ledamot

Risk Forum, Captive/Försäkring/Solvens II Nynas AB

Erik Hassel

Ledamot

FERMA, Captive/Försäkring/Solvens II

AB Volvo

Alexander Hansén

Ledamot

Webb/IT, GRC-dagarna

H&M

Janina Helenius Bylander

Ledamot

Risk Forum, ERM/Loss Prevention

Essity Aktiebolag

Lars G Stenblom

Ledamot

Risk Forum, ERM/Loss Prevention

Trelleborg AB

 

SWERMAs styrelse väljs av årsstämman i enlighet med förslag från Valberedningen. Ledamöterna väljs på två år och kan sitta i maximalt fyra år, om man inte väljs till ordförande eller vice ordförande, då maxtiden är åtta år. Ordföranden ska vara från kategorin Risk Manager.

Valberedningen

Valberedningen består av följande personer under 2017:
Fredrik Finnman, Ordförande, Sandvik AB
Anders Belin, Stockholmsregionens Försäkring AB
Heléne Lundborg-Steinsaphir, If skadeförsäkring

Styrelsemöten

Styrelsen samlas vanligtvis cirka sex gånger per år.