Styrelsen

Ledamot

Funktion

Ansvarsområde

Organisation/Företag

Karl-Johan Rodert

Tf ordförande

Sponsor-kontakter, FERMAs Captive Committee

Autoliv AB

Alessandro Ingrao

Kassör

GRC-dagarna

Holmen AB

Jennie Wallin

Ledamot

Projektledare nätverksträffar

Klarna Bank AB

Henrik Pääjärvi

Ledamot

Webb och Sociala medier/Risk Forum

Elekta AB

Ulrich Adamheit

Ledamot

Nätverksträffar och studentuppsatstävlingen Vattenfall AB

Robert Buffay

Ledamot

Projektledare Risk Forum

RiskPoint AB

Tomas Andersson

Ledamot

Nätverksträffar/Captive

Volvo Cars

Jonas Särnborg

Ledamot

Risk Forum/Utbildning

Husqvarna

Maria Scheele

Ledamot

Risk Forum/Captive

SRFAB

Ann-Katrin Begler

Ledamot

Risk Forum/Nätverksträffar

Telia

SWERMAs styrelse väljs av årsstämman i enlighet med förslag från Valberedningen. Ledamöterna väljs på två år och kan sitta i maximalt fyra år, om man inte väljs till ordförande eller vice ordförande, då maxtiden är åtta år. Ordföranden ska vara från kategorin Risk Manager.

Valberedningen

Valberedningen består av följande personer under 2021:
Fredrik Finnman, Ordförande, Sandvik AB
Niclas Nelson, Gränges AB
Heléne Lundborg-Steinsaphir, If skadeförsäkring

Styrelsemöten

Styrelsen samlas vanligtvis cirka nio gånger per år.