Styrelsen

Ledamot

Funktion

Ansvarsområde

Organisation/Företag

Athina Pehrman

Ordförande

Kontakter med FERMA, Gustav Hamiltons RM-stipendium, Medlemsansvarig, Nordiskt samarbete

Electrolux Professional

Sofia Hidén

Vice ordförande

Sponsorskontakter och Utbildningsansvarig

BillerudKorsnäs

Alessandro Ingrao

Kassör

Captive-gruppen och GRC-dagarna

Sandvik AB

Jennie Wallin

Ledamot

Nätverksträffar

KPMG

Henrik Pääjärvi

Ledamot

Risk Forum och Nätverksträffar

Elekta AB

Ulrich Adamheit

Ledamot

ERM Nätverksträffar och studentuppsatstävlingen Vattenfall AB

Robert Buffay

Ledamot

Projektledare Risk Forum, Webb/IT

RiskPoint AB

Janina Helenius Bylander

Ledamot

Risk Forum-gruppen

Essity Aktiebolag

Karl-Johan Rodert

Ledamot

Web/IT, Risk Forum-gruppen

Skanska Financial Services AB

SWERMAs styrelse väljs av årsstämman i enlighet med förslag från Valberedningen. Ledamöterna väljs på två år och kan sitta i maximalt fyra år, om man inte väljs till ordförande eller vice ordförande, då maxtiden är åtta år. Ordföranden ska vara från kategorin Risk Manager.

Valberedningen

Valberedningen består av följande personer under 2018:
Fredrik Finnman, Ordförande, Sandvik AB
Niclas Nelson, Gränges AB
Heléne Lundborg-Steinsaphir, If skadeförsäkring

Styrelsemöten

Styrelsen samlas vanligtvis cirka nio gånger per år.