Styrelsen

Ledamot

Funktion

Ansvarsområde

Organisation/Företag

Athina Pehrman

Ordförande

Kontakter med FERMA, Gustav Hamiltons RM-stipendium, Medlemsansvarig, Nordiskt samarbete

Electrolux Professional

Karl-Johan Rodert

Vice ordförande

Sponsor- och FERMA-kontakter

Skanska Financial Services AB

Alessandro Ingrao

Kassör

GRC-dagarna

Sandvik AB

Jennie Wallin

Ledamot

Projektledare nätverksträffar

KPMG

Henrik Pääjärvi

Ledamot

Webb och Sociala medier/Risk Forum

Elekta AB

Ulrich Adamheit

Ledamot

Nätverksträffar och studentuppsatstävlingen Vattenfall AB

Robert Buffay

Ledamot

Projektledare Risk Forum

RiskPoint AB

Tomas Andersson

Ledamot

Nätverksträffar/Captive

Volvo Cars

Jonas Särnborg

Ledamot

Risk Forum/Utbildning

Husqvarna

Maria Scheele

Ledamot

Risk Forum/Captive

SRFAB

Ann-Katrin Begler

Ledamot

Risk Forum/Nätverksträffar

Telia

SWERMAs styrelse väljs av årsstämman i enlighet med förslag från Valberedningen. Ledamöterna väljs på två år och kan sitta i maximalt fyra år, om man inte väljs till ordförande eller vice ordförande, då maxtiden är åtta år. Ordföranden ska vara från kategorin Risk Manager.

Valberedningen

Valberedningen består av följande personer under 2018:
Fredrik Finnman, Ordförande, Sandvik AB
Niclas Nelson, Gränges AB
Heléne Lundborg-Steinsaphir, If skadeförsäkring

Styrelsemöten

Styrelsen samlas vanligtvis cirka nio gånger per år.