SWERMA har som mål att vara den ledande intresseföreningen för alla som ägnar sig åt Risk Management  (riskhantering på svenska) i Sverige. Vi ser riskhantering som de samordnade och koordinerade aktiviteter som en organisation använder för att styra och kontrollera sin exponering för risk, oberoende av om det kallas Enterprise Risk Management, Business Continuity Management, Compliance eller liknande.

SWERMAs vision är att riskhantering skall utvecklas till att vara en naturlig och integrerad del av alla organisationers verksamheter, vare sig de är privata företag eller delar av den offentliga sektorn som till exempel kommuner, landsting eller staten.