Inriktning & utveckling

Stiftarna, tidigare medlemmar i det nedlagda Risk Management Teknik-gruppen (RMT), vill genom Swerma lägga tonvikten i riskhantering på:

 • riskhantering som ledningsansvar
  (t.ex. integrerade ledningssystem, policy, organisationens förutsättningar)
 • ett strategiskt perspektiv
  (t.ex. långsiktig negativ påverkan på konkurrensförmåga eller verksamhet)
 • olika intressenter
  (t.ex. ägare, uppdragsgivare, allmänhet, media, intressegrupper)
 • värdering av risker och möjligheter
  (t.ex. riskanalys, beslut under osäkerhet, tekniska, politiska och sociala faktorer)
 • planering för att upprätthålla kritiska aktiviteter
  (t.ex. kontinuitetsplanering, insatsplaner, krishantering)
 • publika frågor, förtroende och trovärdighet
  (t.ex. krishantering, media, etik, moral, public policy, riskkommunikation)
 • immateriella tillgångar
  (t.ex. rättigheter, goodwill, intellektuellt kapital)
 • riskfinansiering i olika former
  (t.ex. försäkring, captives, finansiella instrument, pooling etc.)