Sedan 1974 har FERMA varit den ledande organisationen inom riskhantering i Europa. FERMA främjar kommunikationen mellan medlemmarna och IFRIMA (International Federation of Risk and Insurance Management Associations) där FERMA är medlem.

Representanter från FERMA är ofta inbjudna att delta i möten och diskussionsgrupper med andra handels- och näringslivsorganisationer. Genom dessa professionella nätverk kan FERMA förmedla kunskap om riskhantering och dess metodologi vilket ger fördelar till näringsliv och samhälle.

Vartannat år håller FERMA sitt väletablerade Risk Management Forum, som sker i olika medlemsländer i Europa varje gång med stöd av den nationella medlemsföreningen.

Särskilda seminarier och undersökningar arrangeras också och FERMA arbetar med många utbildningsinstanser i Europa och välkomnar samarbete med den akademiska världen och andra experter inom riskhantering.

Aktuellt från FERMA

FERMAs hemsida

.