Styrning & intern kontroll

Här finner du samlade dokument från våra tidigare fokusgrupper inom Styrning och intern kontroll.

Sammankallare för dessa fokusgrupper är: Kjell-Åke Lindqvist, KPA

26:e februari 2009

Minnesanteckningar 2009-02-26


18:e november 2008

Minnesanteckningar saknas


3 september 2008

Minnesanteckningar 2008-09-03


29:e maj 2008

Deltagare 2008-05-29 Minnesanteckningar 2008-05-29