Nätverksgrupper

Här måste information tas fram om SWERMAs olika  nätverksgrupper.

Styrning och Intern kontroll

Lägg in kort beskrivning


Försäkrings / Captive

Lägg in kort beskrivning


BCM

Lägg in kort beskrivning


Enterprise Risk Management

Lägg in kort beskrivning


All dokumentation från tidigare nätverksgrupper inom de olika områdena hittar man under respektive undersida.