Medlemsavgifter per år för 2018

2018
Kretsen Risk Manager 1800 kr
Kretsen Övriga 1500 kr
Student 445 kr
Pensionär 445 kr

Betalningsrutin

En årsavgift som fastställts av föregående föreningsstämma debiteras i januari varje år för den som är medlem.

Medlemskapet i SWERMA innefattar även ett medlemskap i FERMA.

FERMA

FERMA har två medlemskategorier, (”kretsar”), ”risk managers” och ”non-risk managers” (”övriga”). Det skiljer mellan de två kretsarna i fråga om tillträde till workshops, seminarier, delar av webbsajten m.m. Det skiljer också i fråga om medlemsavgiften, som är 22 € resp. 11 € per år. SWERMA låter denna skillnad slå igenom i sina egna avgifter med 200 kronor.

Varje nationell förening, i vårt fall SWERMA, avgör vilka som ska finnas i respektive krets och ska meddela detta till FERMA.

Definition av Risk manager

Vi har definierat ”risk manager” som en person som ”är anställd i en organisation och sysslar med hantering av dess risker”. Det är för oss en bred definition som innefattar olika ”titlar” och uppgifter.