Medlemskap & avgifter

Medlemsavgifter för 2021

Kretsen Risk Manager 1900 kr
Kretsen Övriga 1600 kr
Student 495 kr
Pensionär 495 kr
Hedersmedlem 0 kr

Betalningsrutin och fakturering

En årsavgift som fastställts av föregående föreningsstämma debiteras i januari varje år för den som är medlem.

SWERMA har två medlemskategorier, (”kretsar”), ”Risk Manager” och ”Övriga”. Det skiljer mellan de två kretsarna i fråga om tillträde till workshops, seminarier, delar av webbsajten m.m. Det skiljer också i fråga om medlemsavgiften.

Medlemskapet i SWERMA innefattar, för krets 1-medlemmar (Risk Manager), även ett medlemskap i FERMA.

Alla SWERMAs fakturor skickas som pdf:er till medlemmarna via epost, inga pappersfakturor utfärdas. Som medlem ansvarar du själv för att fakturan sedan hamnar rätt för betalning inom din organisation/arbetsplats. SWERMA har tyvärr ingen praktisk möjlighet att göra några undantag från ovan rutin.

FERMA

FERMA har endast en medlemskategori ”Risk Manager”.

Varje nationell förening, i vårt fall SWERMA, avgör vilka som ska finnas i respektive krets och ska meddela antal Risk Managers (krets 1) till FERMA.

Antalet Risk Managers i SWERMA avgör SWERMAs årliga medlemsavgift till FERMA.

Definition av Risk Manager

Vi har definierat ”Risk Manager” som en person som ”är anställd i en organisation och sysslar med hantering av dess risker”. Det är för oss en bred definition som innefattar olika ”titlar” och uppgifter.

Uppsägning av medlemskap

Skicka ett mejl till info@swerma.se om du önskar avsluta medlemskapet.