Medlemsavgifter per år för 2020

2020
Kretsen Risk Manager 1900 kr
Kretsen Övriga 1600 kr
Student 495 kr
Pensionär 495 kr

Betalningsrutin och fakturering

En årsavgift som fastställts av föregående föreningsstämma debiteras i januari varje år för den som är medlem.

SWERMA har två medlemskategorier, (”kretsar”), ”Risk Manager” och ”Övriga”. Det skiljer mellan de två kretsarna i fråga om tillträde till workshops, seminarier, delar av webbsajten m.m. Det skiljer också i fråga om medlemsavgiften.

Medlemskapet i SWERMA innefattar, för krets 1-medlemmar (Risk Manager), även ett medlemskap i FERMA.

Alla SWERMAs fakturor skickas som pdf:er till medlemmarna via epost, inga pappersfakturor utfärdas. Som medlem ansvarar du själv för att fakturan sedan hamnar rätt för betalning inom din organisation/arbetsplats. SWERMA har tyvärr ingen praktisk möjlighet att göra några undantag från ovan rutin.

FERMA

FERMA har endast en medlemskategori ”Risk Manager”.

Varje nationell förening, i vårt fall SWERMA, avgör vilka som ska finnas i respektive krets och ska meddela antal Risk Managers (krets 1) till FERMA.

Antalet Risk Managers i SWERMA avgör SWERMAs årliga medlemsavgift till FERMA.

Definition av Risk Manager

Vi har definierat ”Risk Manager” som en person som ”är anställd i en organisation och sysslar med hantering av dess risker”. Det är för oss en bred definition som innefattar olika ”titlar” och uppgifter.

Uppsägning av medlemskap

Skicka ett mejl till info@swerma.se om du önskar avsluta medlemskapet.