Max Kollberg & Per Gustavsson

Ta ditt riskarbete till nästa nivå

– vi ger dig insikterna om hur och varför, från helhet till delaktighet

Risk, kontroll, och regelefterlevnad är en utmanande uppgift för verksamheter, där svårigheten ligger i att få ihop arbetet på ett optimalt sätt. Ofta bedrivs arbetet i silos i den egna organisationen med olika varianter på översikt, rapporteringsverktyg och prioriteringsgrund vilket leder till en otydlighet och dålig överblick på helheten.

Det är viktigt att tänka holistiskt, involvera alla i organisationen och kombinera det breda perspektivet med detaljerad kunskap för att skapa en gemensam syn och proaktivt definiera lösningar

Vår produktexpert inom GRC Max Kollberg, tillsammans med vår CISO Per Gustavsson pratar om hur man som organisation kan ta riskarbetet till nästa nivå genom enhetliga processer, delaktighet och tydlig överblick.

´

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk Forum 2023