Kurser & Program Test

SWERMA arbetar aktivt för medlemmarnas kompetensutveckling och har tillsammans med vår samarbetspartner Stockholm School of Economics (SSE) Executive Education under flera år framgångsrikt drivit programmet Diplomerad Risk Manager (DRM) vilket resulterat i mer än 150 diplomerade deltagare. Från och med 2017 ges också två tilläggsutbildningar med ett innehåll som anpassats till kunskapskraven i rimap®.

Certified Risk Management Professional – rimap®

rimap

SWERMAs europeiska paraplyorganisation FERMA har tagit fram en certifieringsutbildning inom området Risk Management. Utbildningen Certified Risk Management Professional (rimap®) ska innehålla vissa moduler med kunskapsområden till viss nivå, med viss bredd och specifikt innehåll.

SWERMA har ansökt och erhållit accreditering för den svenska modellen av rimap®-utbildning vilken utgörs av kursen Diplomerad Risk Manager tillsammans med två tilläggsmoduler; Försäkring och Risktransferering samt Finansiell Riskhantering. Rimap®-utbildningen hålls av SSE Executive Education och består av totalt 10 kursdagar. Deltagarna får efter avslutad utbildning möjlighet att registrera sig för att tentera utbildningen i FERMAs regi och erhålla en europeisk rimap®-certifiering.

I sin helhet ger Diplomprogrammet och de fördjupande riskutbildningarna en bred och gedigen bas så att deltagarna får förutsättningar för att utveckla ett fungerande riskramverk i olika typer av organisationer. Bredden i programmet belyser den komplexa roll som riskmanagers och andra riskägare har, ger en insikt kring best practice inom olika områden samt problematiserar kring olika utmaningar. Undervisningen är på svenska, men materialet presenteras på engelska.
Efter genomförda utbildningar är deltagarna väl förberedda för att ansöka om att genomföra FERMA/RIMAPs certifieringstest för europeiska risk managers. RIMAP-certifieringen och den formella antagningen till denna sköts direkt via FERMA i Bryssel.

Tidigare deltagare på DRM kan anmäla sig direkt till tilläggsutbildningarna för att skapa goda förutsättningar för att kunna ansöka om och genomföra tentamen till RIMAP-certifieringen.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningarna bör man ha arbetat med riskhanteringsfrågor i ett par år. SWERMAs medlemmar erhåller rabatterat pris och ges förtur till utbildningarna.

Läs mer om utbildningarna här:

Läs mer om rimap® på FERMAs hemsida.

Läs även en artikel publicerad på FERMAs hemsida, skriven av Marcus Feldt på SSE:
Executive Education om byggandet av ett nätverk inom risk management-utbildning i Europa