Krister Gavelius & Samir El-Garhi, Talare - Risk Forum

 

 

Utmaningar med att få ut det operativa riskarbetet i hela verksamheten

Hur lyckas man med riskhantering i en omvärld där lagkrav, förutsättningar och risker ständigt förändras? Bland annat behöver hela organisationen bli mer medvetna om och delaktiga i det pågående riskarbetet. Det är en fråga om kultur och beslutsinstinkter mer än administrativt informationsskapande som inte används ’på riktigt’. Samir El-Garhi och Krister Gavelius från Stratsys delar med sig av viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med den operativa riskhantering i hela verksamheten.

 

 

 

Krister Gavelius

Krister Gavelius är senior konsult på Stratsys med stort fokus på GRC-processer. Genom olika ledarroller och en lång erfarenhet kring styr- och ledningsprocesser inom privat sektor brinner han för att fortsätta utveckla och förbättra arbetet hos kunderna.

 

 

Samir El-Garhi

Med sin omfattande bakgrund på Stratsys har Samir El-Garhi förvärvat en djupgående expertis inom konsultation och försäljning riktad mot såväl den privata som den offentliga sektorn. Samir har en gedigen praktisk kunskap inom områden relaterade GRC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk Forum 2024

Krister Gavelius & Samir El-Garhi, Talare – Risk Forum