Magnus Forsberg – Juryns motivering

SWERMAs motivering:

Magnus har ett kombinerat ansvar för både försäkring och ERM. Det sista ansvarsområdet fick han i början på 2014.

RM-stipendium_Torgny-Bogärde_Magnus-Forsberg_LKAB_Fredrik-Finnman2-560x371

Enligt våra referenser gör Magnus ett mycket uppskattat arbete på bägge områdena.

På försäkringssidan är det extra komplicerat i en kapitalintensiv industri med underjordsverksamhet som vid skada ofta är omfattande. Han visar där stor kompetens, drivkraft, vetgirighet och engagemang och får högsta rekommendationer av sina samarbetspartners

På ERM har han börjat med en top-down process med KL och AO ledningarna och redan fått stor acceptens för det arbetet. Riskprocessen är också inbäddad budget- och investeringsprocessen.

Magnus har tidigare arbetat som Redovisningschef och därefter varit M&A ansvarig inom koncernen. I nära samarbete med koncernledningen genomfördes 2012 ett genomgripande strategiarbete. Därmed har han en gedigen affärskunskap som grund.

Enligt sin nya chef, CFO på LKAB, är han strukturerad, uthållig och har hög integritet, duktig kommunikatör samt har förmågan att göra det komplexa enkelt och förmågan att beskriva det.

Nästa fas i ERM arbetet är att gå ner mer på operativ nivå och göra en gedigen nerifrån- och upp process i tillägg den upp-och nerifrån process som redan är lagd.

SWERMA tycker att det är extra roligt att lyfta fram en person som samtidigt representerar båda de stora yrkesgrupperna inom föreningen och visar som en förebild att denna breddning och utveckling av funktionen är möjlig när viljan förmågan och modet finns samtidigt som tilltron från arbetsgivarens sida finns.