Göran Lindsjö, Talare - Risk Forum

 

Så påverkar AI-revolutionen samhället, försäkringsbranschen, riskhantering och ledarskap 

 

Göran Lindsjö är rådgivare till företagsledningar, styrelser och politiker i Europa och Nordamerika inom strategiska AI-frågor. Han är tidigare serieentreprenör inom AI och har många års erfarenhet av styrelsearbete och uppdrag i advisory boards liksom från Regeringskansliet där han arbetat med styrningsfrågor inom digitalisering och AI. Göran har nyligen flyttat till Sverige från Washington DC efter att under många år varit aktiv i AI-revolutionen i Nordamerika.

AI-revolutionen i Nordamerika och Asien påverkar nu även Europa. Den skapar nya förutsättningar för företagande och för politik. För företag, inte minst inom försäkringsbranschen, innebär den ofta en snabbt förändrad konkurrenssituation med nya aktörer, nya affärsmodeller och nya intäktströmmar. Företag utnyttjar också AI inom exempelvis hållbarhet, arbetsmiljö, kundvård och riskhantering. I samhället i stort innebär AI-revolutionen förbättrad hälso- och sjukvård, utbildning, trygghet och mycket annat. Inget av allt detta realiseras utan ledare som förstår att sätta möjligheter, konsekvenser och risker i sitt sammanhang. Göran Lindsjö diskuterar dessa frågor med särskilt fokus på riskhantering.

 

 

 

Risk Forum 2024