Andreas von der Heide, Talare - Risk Forum

 

Geopolitical insights for enhanced decision-making capabilities

 

Andreas von der Heide grundade tillsammans med Erik Belfrage, Jan Nygren och Michael Sahlin 2011 Consilio International AB, ett svenskt konsultföretag som verkar internationellt i skärningspunkten mellan geopolitik, geoekonomi och affärsstrategi. Andreas som är militärhistoriker och geopolitisk analytiker har under 25 år agerat som rådgivare åt svenska bolagsledningar, styrelser och ägare. Detta i sina VD-roller på Consilio och Näringslivets Internationella Råd (NIR).

Efter en överflygning av några av de aktuella geopolitiska trender som påverkar bolags risker och möjligheter, samt efter några nedslag i ett antal specifika geografier av extra betydelse försöker Andreas besvara frågan om det är möjligt att förutse geopolitiska risker och om så är fallet, hur man i så fall på ett strukturerat sätt kan integrerar geopolitik sitt bolags beslutsfattande.

 

 

 

Risk Forum 2024


Tidigare medverkat i:

Risk Forum 2023