SWERMAs Risk Management bilaga i Dagens Industri

SWERMAs ordförande Fredrik Finnman har skrivit en artikel med rubriken ”Proaktiv riskhantering bidrar till måluppfyllnad”

Se artikeln i Dagens Industri_Risk Management_sep 2013