SvD-bilaga om Risk Management

Stockholm och SWERMA fick hösten 2011 äran att stå värd då FERMA arrangerade sitt Risk Forum.

Antalet deltagare var rekordhögt med 1500 deltagare från hela världen. Från Sverige deltog närmare 100 representanter som arbetar med riskhantering inom näringsliv, kommuner och myndigheter. Utöver dessa delegater tillkom ytterligare 100 personer i form av utställare och föredragshållare.Detta ger en tydlig signal om det växande intresset för Risk Management hos ledningarna i svenska företag och offentliga institutioner.

 

Ladda hem och läs mer i bilagan!