Artikel om SWERMA i tidningen Risk och Försäkring – April 2012

SWERMAs ordförande Fredrik Finnman om krishantering, riskhantering, risk- och sårbarhetsanalyser och risk managers

SWERMAs ordförande Fredrik Finnman om krishantering, riskhantering, risk- och sårbarhetsanalyser och risk managers

I senaste numret av tidningen Risk och Försäkring intervjuas vår ordförande Fredrik Finnman.

Den 29 mars valdes Fredrik Finnman till ny ordförande i SWERMA. De första åtgärderna som ny ordförande blir att förbättra dialogen med medlemmarna och att göra om föreningens hemsida. Målet är att skapa ökad medlemsnytta samt öka antalet medlemmar, framför allt inom offentlig verksamhet, bank och försäkring.

Hela artikeln hittar finns bifogad som pdf.