Ge förslag på nästa års RM-stipendiat!

RM Stipendiat K Juhlin

Kommittén för Gustaf Hamiltons RM-stipendium önskar få ditt förslag till pristagare till nästa års RM-stipendium.

SWERMAs stadgar säger att skall delas ut till den eller de personer som gjort värdefulla insatser både ekonomiskt som funktionellt och då har visat god förmåga i uppbyggnad och ledning av en riskhanteringsfunktion eller främjat forskning, utveckling och utbildning och därmed har höjt riskhanteringens anseende och betydelse här i landet. Pristagaren eller pristagarna kan komma från såväl privat som offentlig sektor.
Förutom äran är det en prissumma på 25000kr.

Sponsorer välkommas till Gustaf Hamiltons stipendium! Detta års sponsorer var Swerma, Allevo AB och Gustaf Hamilton själv. Sponsorbeloppen är satta i poster om 2500kr.

Priset kommer att delas ut vid SWERMAs Riskforum 2013.

För ytterligare information läs vidare på SWERMAs hemsida under rubriken Information respektive Stipendium.

Kommittén skulle önska få ditt förslag så snart som möjligt, dock senast den 10 december, 2012. Lämna det till antingen till torgny@bogarde.se eller info@swerma.se.

Torgny Bogärde
kontor 040-151588
mobil 0708-165178