Dags att nominera till 2023:s Gustaf Hamilton stipendium!

Det är nu fritt fram för alla medlemmar att nominera person som Ni tycker är värdig vinnare av 2023 års Gustaf Hamilton stipendium. Nominering görs genom att skicka ett nomineringsmejl till info@swerma.se eller direkt till styrelsens ordförande. Nomineringen är öppen till 28 februari. Därefter utses finalister som Ni medlemmar kan rösta på fram till Risk Forum 2023.

Mer information om stipendiet hittar Ni på GH-stipendium – SWERMA.