SWERMA bjuder in till att bli sponsorpartner för 2015

För att öka medlemsnyttan och för att bidra till utvecklingen av våra verksamheter erbjuder vi sponsorskap för företag inom kategorierna försäkringsmäklare, sak- och livförsäkringsbolag, revisionsfirmor samt säkerhetsföretag eller andra typer av konsultbolag.

Sponsoravtalet löper på ett år från årsskiftet och omfattar ett sponsorbidrag på 75.000 kr.

Varje sponsor har exklusivitet inom sin kategori under hela avtalsperioden.

Genom sponsorskapet erbjuds sponsorn:

  • att marknadsföra sitt företag, såsom partner till SWERMA, genom publicering av sitt varumärke på SWERMAS hemsida (www.swerma.se) samt vid SWERMAS årliga Risk Forum
  • att med tre personer delta i SWERMAs årliga Risk Forum utan kostnad
  • ett års medlemskap i SWERMA för fem av sponsorns anställda

Utöver det finansiella bidraget ser SWERMA gärna att sponsorerna medverkar till professionell utveckling av medlemmarna genom:

  • att tillsammans med SWERMA anordna seminarium inom aktuella och nydanande ämnesområden
  • att tillsammans med SWERMA under sponsorperioden driva vårt studentnätverk (administration och seminarier)
  • att tillhandahålla stöd i form av konferenslokaler, tillfälligt administrativ support och marknadsföring av SWERMAS aktiviteter
  • andra aktiviteter som kan tänkas öka medlemsnyttan för SWERMA

Vi ber företag som är intresserade att innan den 1:a november skicka en beskrivning av hur ni som sponsorpartner kan bidra till ola.nilsson@sca.com.