Ny bok: SÄKRARE FLÖDEN GENOM EFFEKTIVARE RISKHANTERING

Boken beskriver hur man på ett kostnadseffektivt sätt minskar risken för avbrott i flödet av varor och tjänster mellan olika led i försörjningskedjan samt säkerställer en snabb återgång till ett stabilt flöde om ett avbrott trots allt inträffar. Ämnesmässigt hamnar boken inom områdena Risk Management, Business Continuity Management och Supply Chain Risk Management. Boken ger läsaren kunskaper om hur man identifierar och värderar avbrottsrisker i försörjningskedjor samt hur man kan skapa nya mer effektiva sätt att hantera dessa risker.

Boken vänder sig till alla beslutsfattare i företag, organisationer eller myndigheter som genom sitt agerande påverkar avbrottsriskerna, bl.a. chefer på olika nivåer samt risk manager