Agenda

Förmiddag:

 

08:15 – 09:00
Registrering & kaffe med smörgås

 

09:00 – 09:15
Välkomna till Risk Forum 2024!
Karl-Johan Rodert hälsar välkommen och presenterar dagens program.

 

09:15 – 10:00
Geopolitical insights for enhanced decision-making capabilities
Med Andreas von der Heide, Consilio 

 

10:00 – 10:45
Ökad ekonomisk förutsägbarhet i en alltmer oförutsägbar värld
Med Robert Bergqvist, SEB 

 

10:45 – 11:15
Förfriskningar, mingel och monterbesök

 

11:15 – 12:00
Överlever USA en SWOT-analys?
Andreas Utterström

 

12:00 – 12:40
Paneldiskussion
Med Andreas von der Heide, Robert Berqvist och Andreas Utterström

 

12:40 – 14:00
Lunch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftermiddag:

 

14:00 – 14:45
Så påverkar AI-revolutionen samhället, försäkringsbranschen, riskhantering och ledarskap
Göran Lindsjö

 

15:00 – 15:45
Breakout Session 1
A) Genomgång av aktuellt skadefall – Texas Freeze, tempers rise as temperatures sink and logic and law go out the (non-insulating) windows…
Med Jonathan Long, If
B) Political Risk Insurance – Protecting your equity, assets and business in a time of unprecedented political unrest.
Med Magnus Lindgren, Marsh

 

15:45 – 16:15
Förfriskningar, mingel och tillfälle att besöka montrarna

 

16:15 – 17:00
Breakout Session 2
A) Loss adjusting after a Cyber attack
Med Mark Hawksworth, Sedgwick
B) Utmaningar med att få ut det operativa riskarbetet i hela verksamheten
Med Krister Gavelius och Samir El-Garhi, Stratsys

 

17:15 – 18:00
Inspirationsföreläsning: Skulle du vilja ha dig själv som kollega? 
Med Angela Ahola 

 

18:00 – 18:15
Presentation och utdelning av Hamiltonstipendiet samt vinnare av studentuppsatser
Med AON – Thomas Frost och
CHUBBS – Anna Källs

 

18:15 – 18:30
Sammanfattning och avslut av Risk Forum 2024

 

18:30
Middag och mingel

För mer information om Risk Forum 2024

Agenda – Risk Forum 2024