Program

Förmiddag:

 

08:15 – 09:00
Registrering & kaffe med smörgås

 

09:00 – 09:15
Välkomna till Risk Forum 2023!
Karl-Johan Rodert hälsar välkommen och presenterar dagens program.

 

09:15 – 10:00
Geopolitical insights for enhanced decision-making capabilities
Med Andreas von der Heide, Consilio 

 

10:00 – 10:45
Macroekonomisk utblick – konjukturläget i olika delar av världen och förändrade handelsmönster
Med Robert Berqvist, SEB 

 

10:45 – 11:15
Förfriskningar, mingel och monterbesök

 

11:15 – 12:00
Taiwan – blir det krig nu?
Med Ola Wong, Journalist, författare och Kinakännare 

 

12:00 – 12:40
Paneldiskussion
Med Andreas von der Heide, Robert Berqvist och Ola Wong
Ledd av Staffan Dopping

 

12:40 – 14:00
Lunch

Eftermiddag:

 

14:00 – 14:45
You can’t just concede – But how do you negotiate with cybercriminals?
Med Magnus Jelen, Coveware

 

14:45 – 15:30
Breakout Session 1
A) Integration of ESG risks in a Risk management context
Med Federico Vagnoni, Marsh
B)The discrepancy between values and correct values
Med Joost Krijgsman, Troostwiijk

 

15:30 – 16:00
Förfriskningar, mingel och tillfälle att besöka montrarna

 

16:00 – 16:45
Breakout Session 2
A) US Liability social inflation – how Swedish companies are affected by the dramatic development
Med Scott Toland & Lisa Willenegger, Zurich
B) Ta ditt riskarbete till nästa nivå – vi ger dig insikterna om hur och varför
Med Max Kollberg & Per Gustavsson, Stratsys

 

16:45 – 17:30
Att finna hopp och glädje i en orolig värld
Med Christina Stielli

 

17:30 – 17:45
Sammanfattning och avslut av Risk Forum 2023

 

17:45 – 18:30
Utdelning av Hamiltonstipendiet, vinnare av studentuppsats och mingel

 

18:30
Middag och firande av SWERMA 20år!

Talare

Moderator

 

 

Staffan Dopping
Staffan Dopping leder seminarier, konferenser och debatter och
brukar uppskattas för skarpa frågor, aktivt lyssnande och förmågan
att uppfatta nyanser och undertexter. Med en humoristisk touch
hittar han den springande punkten och skapar trygghet på både scen
och salong. Han har vunnit pris för sin förmåga att leda samtal och
skapa klarhet i komplexa ämnen.

 

 

 

 

 

 

Staffan Dopping

Geopolitical insights for enhanced decision-making capabilities

 

 

 

Andreas von der Heide, Consilio
En övergripande genomgång över Rysslands invasion av Ukraina och
hur en försämrad relation mellan Kina och USA kan komma att påverka
den geopolitiska spelplanenen under lång tid framöver.

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas von der Heide

Macroekonomisk utblick – konjukturläget i olika delar av världen och förändrade handelsmönster

 

 

Robert Bergqvist, SEB
Pandemin, kriget och klimatet är tre delvis sammanlänkade systemkriser
som nu kraftigt på­verkar den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hushåll
och företag möter hög inflation och högre räntor i en miljö med stor energiosäkerhet.
Vad avgör hur allvarlig lågkonjunktu­ren blir? När kan vi se ljuset i tunneln?

 

 

 

 

 

 

 

Robert Bergqvist

Taiwan – blir det krig nu?

 

 

Ola Wong, Journalist, författare och Kinakännare
Pekings anspråk på Taiwan pekas ofta ut som den största geopolitiska risken
i världen idag. Den lilla ön är ojämförligt viktigare för världsekonomin än Ukraina,
och USA har djupa band till Taiwan, där president Biden uttryckligen sagt att USA
kommer att ingripa militärt om Peking invaderar. På samma sätt ser Kinas
styrande kommunistparti en ”återförening” som ett heligt uppdrag.
Vad är riskerna och vilka scenarior kan vi vänta oss? Ola Wong kommer att prata om det.

 

 

 

 

 

Ola Wong

You can’t just concede – But how do you negotiate with cybercriminals?

 

Magnus Jelen, Coveware
Cyberattacks are one of the few threats that could bring any company down,
if they don’t prepare in time. A substantial amount of companies are attacked with
Ransomware each year, but how should one navigate such an attack?

 

Magnus Jelen

Integration of ESG risks in a Risk management context

 

 

Federico Vagnoni, Marsh
There is not one rulebook to follow when it comes to ESG. Different institutes,
different rating agencies, different industry bodies, etc. adopt diverse
– sometime even divergent – methodologies to measure ESG performance.
However, there is one aspect all frameworks, guidelines and standards agree on:
ESG risks are, in fact, risks.

 

 

 

 

 

 

 

Federico Vagnoni

The discrepancy between values and correct values

 

 

Joost Krijgsman, Troostwiijk
Do you have a clear view of your (property) value at risk? We live in challenging
(economic) times with high inflation, supply chain challenges and volatility.
This means that there is an increased risk that existing declared values are incorrect, leading to underinsurance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joost Krijgsman

US Liability social inflation – how Swedish companies are affected by the dramatic development

 

 

Scott Toland & Lisa Willenegger, Zurich
One of the most talked about topics in the insurance industry
today is social inflation in the US and the vast costs following
increased litigations, plaintiff-friendly judgments, and higher jury
awards.

 

 

 

 

Scott Toland & Lisa Willenegger

Ta ditt riskarbete till nästa nivå –
vi ger dig insikterna om hur och varför

 

Max Kollberg & Per Gustavsson, Stratsys
Risk, kontroll, och regelefterlevnad är en utmanande uppgift för
verksamheter, där svårigheten ligger i att få ihop arbetet på ett
optimalt sätt. Ofta bedrivs arbetet i silos i den egna organisationen
med olika varianter på översikt, rapporteringsverktyg och prioriteringsgrund
vilket leder till en otydlighet och dålig överblick på helheten.

 

Max Kollberg & Per Gustavsson

 

Att finna hopp och glädje i en orolig värld

 

 

Christina Stielli
“I föreläsningarna lägger hon stor vikt vid den egna individens valmöjligheter för att förhålla sig till situationer som uppstår i livet, vare sig det är privat eller på arbetet och allting blir mer trivsamt och enkelt om vi kan lära oss att ha roligt på vägen men det handlar inte om att gå runt och skratta eller att bara tänka positivt. Det handlar om förhållningssätt och attityder och hur vi väljer att tackla utmaningar och problem.”

 

 

 

 

 

 

Christina Stielli

Guldpartners

 

 

Stratsys logo 

Silver- och bronspartners

QBE logo P&B Risk consulting logo FM Global