Kallelse till föreningsstämma den 15 mars kl 08:45