Hur kommunicera risk på ett effektivt sätt med CFO?