Under hösten 2018 anordnade SWERMA en uppsatstävling för studenter. Vi fick in ett flertal mycket intressanta bidrag och vi kan nu presentera vinnarna i tävlingen.

2018 års vinnare av uppsatstävlingen:

Första pris
Författare: Elsa Axelsdottir & Rasmus Jonason Bjärenstam, Lunds Tekniska Högskola.
Titel ”Critical Infrastructure Resilience”

Andra pris
Författare: Christina Åqvist, Linköpings Universitet.
Titel ”Redovisning av korruptionsrisker i statligt ägda företag”

Tredje pris
Författare: Daniel Gleisner & Hanna Lundgren, Högskolan Kristianstad.
Titel ”Din tid är nu”

Vi vill passa på att tacka alla som har lämnat sina bidrag till 2018 års uppsatstävling.