SWERMA satsar på studenter och vill sprida kunskap och medvetande om riskhantering och om SWERMA som förening. Detta för att peka på ett allt viktigare område som erbjuder intressanta arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter.

Som student kan du bli medlem i SWERMA och betalar då endast halva medlemsavgiften.

För femte året i rad anordnar SWERMA under år 2017 en uppsatstävling.

Uppsatstävling 2017

Nu är det åter dags för SWERMAs studentuppsatstävling i ämnet riskhantering. Totala prissumman är 30 000 kr. Sista anmälningsdag för att lämna in ett bidrag är 30 september 2017. Uppsatserna ska vara skrivna under höstterminen 2016 eller vårterminen 2017.

För vidare information var vänlig använd länken nedan eller kontakta Ulrika Lilliehöök på 0733-97 41 33 alternativt student@swerma.se.
http://www.swerma.se/swerma-studentforum/uppsatstavling/

2016 års vinnare av uppsatstävlingen:

Första pris

Författare: Josephine Ewerbring och Fredrik Klingvall, Lunds Universitet
Titel:
 Enterprise Risk Management – The usage of COSOs framework in recently publicly listed Swedish companies

Andra pris

Författare: Jessica Andersson och Tuulikku Vilo, Uppsala Universitet
Titel:
 How do internal auditors become comfortable in their role within Risk Management

Tredje pris

Författare: Annah Håkansson och Andrea Pettersson, Lunds Tekniska Högskola
Titel:
Action research study of an initiated cross-industry collaboration

2015 års vinnare av uppsatstävlingen:

Första pris
Författare: Amanda Löfgren & Linda Lundin, Handelshögskolan i Stockholm
Titel: Det etiska ledarskapets roll i kampen mot korruption

Andra pris
Björn Arvidsson, Lunds Tekniska Högskola
Titel: Development of a method for studying cascading effects between critical infrastructures

Tredje pris
Ove Hagelstedt, Lunds Tekniska Högskola
Titel: Dynamisk simulering för att förbättra hanteringen av järnvägsstörningar

http://www.swerma.se/swerma-studentforum/uppsatstavling/