SWERMA studentforum

SWERMA satsar på studenter och vill sprida kunskap och medvetande om riskhantering och om SWERMA som förening. Detta för att peka på ett allt viktigare område som erbjuder intressanta a

SWERMA satsar på studenter och vill sprida kunskap och medvetande om riskhantering och om SWERMA som förening. Detta för att peka på ett allt viktigare område som erbjuder intressanta arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter.

Som student kan du bli medlem i SWERMA och betalar då endast halva medlemsavgiften.

För sjätte året i rad anordnar SWERMA under år 2018 en uppsatstävling.

Uppsatstävling 2018
Uppsatstävling 2018

Nu är det åter dags för SWERMAs studentuppsatstävling i ämnet riskhantering. Totala prissumman är 30 000 kr. Sista anmälningsdag för att lämna in ett bidrag är 30 september 2018. Uppsatserna ska vara skrivna under höstterminen 2017 eller vårterminen 2018.

För vidare information var vänlig använd länken nedan eller kontakta Christina Wiklund på 070 3283210 alternativt student@swerma.se.

http://www.swerma.se/swerma-studentforum/uppsatstavling/

2017 års vinnare av uppsatstävlingen:

Första pris
Författare: Ceasar Dahlin och Robert Brandt, Stockholm Business School/Stockholms Universitet
Titel: “The value of Enterprise Risk Management”

Andra pris
Författare: Emelie Karnebäck och Viktor Karlsson, Göteborgs Universitet
Titel: “Catastrophe Bonds”

Tredje pris
Författare: Josefin Lindström, Lunds Tekniska Högskola
Titel: “Incitament för investering i riskreduktion”

2016 års vinnare av uppsatstävlingen:

Första pris
Författare: Josephine Ewerbring och Fredrik Klingvall, Lunds Universitet
Andra pris

Författare: Jessica Andersson och Tuulikku Vilo, Uppsala Universitet
Titel:
 How do internal auditors become comfortable in their role within Risk Management

Tredje pris

Författare: Annah Håkansson och Andrea Pettersson, Lunds Tekniska Högskola
Titel:
Action research study of an initiated cross-industry collaboration

2015 års vinnare av uppsatstävlingen:

Första pris
Författare: Amanda Löfgren & Linda Lundin, Handelshögskolan i Stockholm
Titel: Det etiska ledarskapets roll i kampen mot korruption

Andra pris
Björn Arvidsson, Lunds Tekniska Högskola
Titel: Development of a method for studying cascading effects between critical infrastructures

Tredje pris
Ove Hagelstedt, Lunds Tekniska Högskola
Titel: Dynamisk simulering för att förbättra hanteringen av järnvägsstörningar

http://www.swerma.se/swerma-studentforum/uppsatstavling/