SWERMA satsar på studenter och vill sprida kunskap och medvetande om riskhantering och om SWERMA som förening. Detta för att peka på ett allt viktigare område som erbjuder intressanta arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter.

Som student kan du bli medlem i SWERMA och betalar då endast halva medlemsavgiften.

För sjunde året i rad anordnar SWERMA under år 2019 en uppsatstävling.

Uppsatstävling 2019

Nu är det åter dags för SWERMAs studentuppsatstävling i ämnet riskhantering. Totala prissumman är 30 000 kr. Sista anmälningsdag för att lämna in ett bidrag är 30 september 2019. Uppsatserna ska vara skrivna under höstterminen 2018 eller vårterminen 2019.

För vidare information var vänlig använd länken nedan eller kontakta Christina Wiklund
student@swerma.se.

http://www.swerma.se/swerma-studentforum/uppsatstavling/