På SWERMAs webbplats finner du information om risk management, riskhantering och vår verksamhet. Vi lanserade denna version av webbplatsen hösten 2012 och utvecklar den efter hand. Vi tar gärna emot feedback från våra medlemmar och besökare!

Webbläsare

SWERMAs webbplats visas bäst i en modern webbläsare; senaste versionerna av dem hittar du på följande webbplats: BROWSE HAPPY


Hantering av personuppgifter (PUL)

Denna information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL).

Som medlem i SWERMA sparas dina personuppgifter i en databas vilken används för medlemsadministration samt anmälan till och adminstration av seminarier samt kurser. Delar av medlemsregistret, med uppgifter såsom namn, företag, email samt telefon är tillgängligt för samtliga medlemmar.


Hantering av cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla webbsidor som använder cookies informera besökarna om detta. I likhet med de flesta andra sidor på Internet har även denna webbplats cookies, både permanenta och temporära.

De temporära används av vårt webbpubliceringssystem för att upprätthålla kommunikationen mellan din webbläsare och vår webbserver. De försvinner när du stänger av webbläsaren.

Permanenta cookies använder vi för att särskilja din webbläsare från alla andra som besöker denna webbplats. De används för webbstatistik genom webbanalystjänsten Google Analytics.

Google Analytics

Google Analytics använder varaktiga cookies för att kunna analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras på Google Inc.’s servrar i USA. Google använder informationen för att kunna sammanställa rapporter om aktiviteter på hemsidan till oss som äger den.

Google kan också överföra informationen till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kopplar inte samman din IP-adress med andra data. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.


Frågor och synpunkter

Skicka dina frågor om webbplatsens struktur, funktioner, tekniska förutsättningar och gärna tips och synpunkter till: support@swerma.se