Professionell utveckling 

SWERMA bidrar till din professionella utveckling genom att arrangera kurser, nätverksaktiviteter och den årliga återkommande konferensen Risk Forum. Medlemmarna välkomnas även att engagera sig i föreningen.

Kursverksamhet 

SWERMA erbjuder tillsammans med vår samarbetspartner Stockholm School of Economics (SSE) Executive Education kursen Diplomerad Risk Manager (3+3 dagar), en kurs inom riskhantering, riskanalys, ERM, riskkommunikation och utformning av riskpolicy. Föreläsarna är yrkesverksamma och har en gedigen erfarenhet och kompetens.
Kursen kommer under hösten 2016 att bli en del av rimap®-utbildningen, en certifieringsutbildning i risk management utformad av SWERMAs europeiska paraplyorganisation FERMA.

Remissinstans

SWERMA är remissinstans till Finansinspektionen i ärenden som rör captives, samt remissinstans till FERMA i ärenden på europeisk nivå.

Studenter

SWERMA vill sprida kunskap och medvetande om riskhantering till studenter genom olika aktiviteter, exempelvis studentforum och uppsatstävlingar.