Professionell utveckling 

SWERMA bidrar till din professionella utveckling genom att arrangera kurser, nätverksaktiviteter och den årliga återkommande konferensen Risk Forum. Medlemmarna välkomnas även att engagera sig i föreningen.

Kursverksamhet 

SWERMA erbjuder tillsammans med vår samarbetspartner Stockholm School of Economics (SSE) Executive Education kursen Diplomerad Risk Manager (3+3 dagar), en kurs inom riskhantering, riskanalys, ERM, riskkommunikation och utformning av riskpolicy. Föreläsarna är yrkesverksamma och har en gedigen erfarenhet och kompetens.
Kursen är sen 2016 en del av rimap®-utbildningen, en certifieringsutbildning i risk management utformad av SWERMAs europeiska paraplyorganisation FERMA.

Remissinstans

SWERMA är remissinstans till Finansinspektionen i ärenden som rör captives, samt remissinstans till FERMA i ärenden på europeisk nivå.

Studenter

SWERMA vill sprida kunskap och medvetande om riskhantering till studenter genom olika aktiviteter, exempelvis studentforum och uppsatstävlingar.