SWERMA arbetar aktivt för medlemmarnas kompetensutveckling och har tillsammans med vår samarbetspartner Stockholm School of Economics (SSE) Executive Education sedan fem år erbjudit kursen Diplomerad Risk Manager (3+3 kursdagar), en kurs inom riskhantering, riskanalys, ERM, riskkommunikation och utformning av riskpolicy. Föreläsarna är yrkesverksamma och har en gedigen erfarenhet och kompetens inom riskområdet.

Certified Risk Management Professional – rimap®

rimap

SWERMAs europeiska paraplyorganisation FERMA har de senaste åren arbetat med att ta fram en certifieringsutbildning inom området Risk Management. Utbildningen Certified Risk Management Professional (rimap®) ska innehålla vissa moduler med kunskapsområden till viss nivå, med viss bredd och specifikt innehåll. Deltagarna får efter avslutad utbildning möjlighet att tentera utbildningen i FERMAs regi och erhålla en europeisk rimap®-certifiering.

De lokala föreningarna i de europeiska medlemsländerna har tillsammans med utvalda lärosäten fått ansöka om ackreditering för att ge rimap®-utbildningen. På SWERMAs uppdrag har SSE Executive Education under försommaren 2016 erhållit ackreditering från FERMA, som en av de sex första i Europa!

Den nuvarande kursen Diplomerad Risk Manager kommer att från hösten 2016 bli en del av rimap®-utbildningen. Kursen på 3+3 dagar kommer att utgöra basen och ca sextio procent av den totala rimap®-utbildningen på totalt ca 10 kursdagar.

SWERMA arbetar nu intensivt tillsammans med SSE Executive Education med detaljerna för den fullständiga rimap®-utbildningen i Sverige. Alla deltagare som de senaste fem åren har gått kursen DRM, kan tillgodoräkna sig detta vid fortsatt utbildning till en fullständig rimap®-certifiering.

Tilläggsmodulerna för fullständig rimap®-utbildning kommer att ges 25 – 26 september och 16 – 17 oktober 2017.

Läs mera om tilläggsmodulerna:

Läs mer om rimap® FERMAs hemsida.

Läs även en artikel publicerad på FERMAs hemsida, skriven av Marcus Feldt på SSE:
Executive Education om byggandet av ett nätverk inom risk management-utbildning i Europa